Xem tử vi Tuổi Sửu ngày 12/06/2024

12/06/2024 lúc 15 :11:38

Tuổi Sửu

Tử Vi Tuổi Sửu
Ngày 12/06/2024
- không nên mạo hiểm -
Sự nghiệp : ★★★
Tài lộc : ★★★★
Sức khỏe : ★★★★★
Tình cảm : ★★★★★★★★★

Xem tử vi trọn đời Tuổi Sửu

1973 2033 Quý Sửu Mệnh Mộc Tang thạch mộc
1961 2021 Tân Sửu Mệnh Thổ Bích phượng thổ
1949 2009 Kỷ Sửu Mệnh Hỏa Bích lôi hỏa
1937 1997 Đinh Sửu Mệnh Thủy Giản hạ thủy
1925 1985 Ất Sửu Mệnh Kim Hải trung kim

12 cung hoàng đạo
❖ Xem nhiều nhất